سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
حوزه مجازی مهندس طلبه
جویای دانش را خداوند دوست می دارد و فرشتگان و پیامبران نیز دوستمی دارند . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]