سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
.
دانشمند کیست؟ ـ : آنکه از حرامها دوری کند . [امام علی علیه السلام ـ هنگامی که از او پرسیده شد]